Introduction

8 O’clock IT Solution Co.,Ltd. เรามีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ และพัฒนาระบบบริหารการผลิตในภาคอุุตสาหกรรม ในภาคส่วนองค์กรบริษัท ที่หลากหลาย ผนวกกับทีมงานที่มีประสบการณ์ในการพัฒนามากกว่า 10 ปี ให้กับองค์กรณ์ขนาดใหญ่ที่มีกระบวนการการผลิตที่ซับซ้อน เราจึงมีความเชื่อมั่นว่า เราจะสามารถแก้ปัญหาให้ท่านได้อย่างตรงจุด ภายในระยะเวลาอันสั้น อันจะนำท่านไปสู่การพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของ องค์กรบริษัท และพัฒนาระบบการทำงานให้เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดผลกำไรสูงสุด

 

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ

  • เราจะพัฒนาศักยภาพของโปรแกรมอย่างต่อเนื่อง
  • เราจะสร้างสรรค์โปรแกรมใหม่ๆเพื่อตอบสนองความต้องการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของภาคอุตสาหกรรม
  • เราจะศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนำมาสร้างสรรค์โปรแกรมที่มีคุณภาพ
  • เราจะพัฒนาระบบบริการหลังการขาย เพื่อสร้างความประทับใจแก่ลูกค้า